Plán schůzí pro rok 2017

Výborové schůze:
3. ledna, 7. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června,
4. července, 1. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu, 5. prosince

Výborové schůze se konají vždy od 18 hod. v „HOPO“ Horní Podluží.

Členská schůze:   8. dubna 2017 – výroční členská schůze

Členská schůze se koná od 14,00 hod. v restauraci „U Vleku“ Horní Podluží.