Výbor MO

Předseda: Jiří Ulrich                                            

Místopředseda: Lenka Dubovecká                 

Jednatel: Jiří Koutecký                                       

Účetní: Václav Černý                                          

Pokladník: Luboš Relich                                     

Hospodář: Jaroslav Bříštěla                              

Zástupce hospodáře: Petr Marvan                 

Vedoucí ryb. stráže: Jiří Hanousek                 

Vedoucí mládeže: Jan Hampl                           

Referent čistoty vody: Jaroslav Bříštěla                                

 

Dozorčí komise

Předseda: František Rajnoha                           

Člen: Vítězslav Forman                                    

Člen: Jiří Bér                                                          

 

Delegáti na územní konference SÚS ČRS

1. delegát: Jiří Ulrich                                           

2. delegát: Jiří Koutecký                                    

3. náhradník: Jiří Hanousek                              

 

Delegát na republikový sněm

1. delegát: Jiří Koutecký                                    

2. náhradník: Jiří Hanousek