Změny rybářského řádu a bližších podmínek výkonu rybářského práva 2011

23.01.2011 22:03

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry
vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§ 11 vyhlášky č. 197/2004 Sb.

 (2)   Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

r)  úhoř říční (Anguilla anguilla)                                       50 cm,

(3)    Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

o) úhoř říční (Anguilla anguilla)                                       50 cm,

 

 

Bližší podmínky výkonu
rybářského práva na revírech ČRS

§ 13 odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

VII. Zacházení s ulovenými rybami

    Při vylovování ryby je osoba provádějící lov povinna zacházet s ní šetrně. Rybu, která se vrací zpět do vody, je potřeba uvolnit z háčku bez zbytečné manipulace, pokud možno ve vodě. Pokud vězí háček hluboko v jícnu ryby, je nutno jej odstřihnout (odříznout). Za hrubé porušení tohoto ustanovení bude považováno vytahování ulovené ryby po břehu nebo její nešetrné vracení zpět do vody. Usmrcování ryb se provádí omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a přetětím žaberních oblouků nebo přetětím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou. Pokud osoba provádějící lov ulovenou rybu usmrtí, očistí a zbaví vnitřností, nesmí zbytky vhazovat do vody nebo je ponechat na místě.

 

BLIŽŠÍ PODMÍNKY VÝKONU RYBÁŘSKÉHO PRÁVA

NA REVÍRECH SEVEROČESKÉHO ÚZEMNÍHO SVAZU

(dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.)

 

    Revíry mimopstruhové a revíry pstruhové:

    Osoba provádějící lov je povinna mít u sebe podběrák.

Zpět