Usnesení výroční členské schůze ze dne 27.3.2010

22.04.2010 15:39

Usnesení výroční členské schůze MO ČRS Horní Podluží ze dne 27. března 2010

 

Výroční členská schůze ukládá

- Uskutečnit 2 členské schůze za rok.
Zodpovídá: výbor MO

- Pravidelně 1x za měsíc svolat schůzi výboru MO.
Zodpovídá: předseda MO

      - Dodržovat termíny hlášení a požadavků Severočeského územního svazu, státních orgánů apod., které zajišťují           řádný chod celé organizace.
          Zodpovídá: jednatel MO

- Udržovat kontakty s organizacemi Šluknovského výběžku, případně s dalšími MO k vzájemné spolupráci.
Zodpovídá: výbor MO

- Zorganizovat Den dětí.                                                      
Zodpovídá: vedoucí mládeže

- Zúčastnit se soutěže v lovu ryb udicí „O putovní pohár organizací Šluknovského výběžku“.
Zodpovídá: výbor MO

- Zajistit proškolení a přezkoušení žadatelů o první státní rybářský lístek v dohodnutém termínu. Termíny nahlásit pověřeným orgánům.
Zodpovídá: Marvan Petr

 

Výroční členská schůze schvaluje:

- Zprávu o činnosti organizace za rok 2009

- Zprávu hospodáře a plán na rok 2010

- Účetní zprávu o hospodaření za rok 2009 a rozpočet na rok 2010

- Zprávu vedoucího RS

- Zprávu mandátové komise

- Brigádnická povinnost pro člena 20 hodin. Člen může tuto povinnost nahradit zaplacením v částce 80 Kč za hodinu. Při uzávěrce hospodářského roku je člen povinen si případný rozdíl v neodpracovaných hodinách doplatit.

- Brigádnická povinnost pro mládež 15 – 18 let ve výši 10 hodin.

- Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeny ženy, důchodci starší 65 let včetně a invalidé, držitelé průkazek ZTP, ZTTP

- Zájemci o členství v MO předloží řádně vyplněnou přihlášku a osobně se představí výboru MO.

- Vydání povolenky nově přijatému členu je podmíněno zaplacením, nebo odpracováním stanovených brigádnických hodin za minulý rok a úspěšným absolvováním základního školení.

- Vydání územních povolenek zdarma těm členům, kteří v kalendářním roce odpracují nejméně 60 brigádnických hodin potvrzených dozorem, včetně důchodců.

- Poplatky: - členská známka pro ženy 300,- Kč; 100,- Kč hradí organizace

  - zápisné 300,- Kč; včetně poplatků za legitimaci

- Povolenky pro členy MO se budou prodávat v uvedených termínech (prosinec, leden, únor)

a po výborových schůzích.         

 

 

Výroční členská schůze bere na vědomí:

- Zprávu dozorčí komise za rok 2009

 

 

Zpět