Usnesení výroční členské schůze MO ČRS Horní Podluží ze dne 24. března 2012

29.03.2012 07:39

Výroční členská schůze ukládá:

 • Uskutečnit 1 členskou schůzi za rok. Zodpovídá: výbor MO
 • Pravidelně 1x za měsíc svolat schůzi výboru MO. Zodpovídá: předseda MO
 • Dodržovat termíny hlášení a požadavků Severočeského územního svazu, státních orgánů apod., které zajišťují řádný chod celé organizace. Zodpovídá: jednatel MO
 • Udržovat kontakty s organizacemi Šluknovského výběžku, případně s dalšími MO k vzájemné spolupráci. Zodpovídá: výbor MO
 • Zorganizovat Den dětí. Zodpovídá: vedoucí mládeže
 • Zúčastnit se soutěže v lovu ryb udicí „O putovní pohár organizací Šluknovského výběžku“. Zodpovídá: výbor MO
 • Zajistit proškolení a přezkoušení žadatelů o první státní rybářský lístek v dohodnutém termínu. Termíny nahlásit pověřeným orgánům. Zodpovídá: Marvan Petr

 

Výroční členská schůze schvaluje:

 • Zprávu o činnosti organizace za rok 2011
 • Zprávu hospodáře a plán na rok 2012
 • Účetní zprávu o hospodaření za rok 2011 a rozpočet na rok 2012
 • Zprávu vedoucího RS
 • Zprávu mandátové komise
 • Brigádnická povinnost pro člena 20 hodin. Člen může tuto povinnost nahradit zaplacením v částce 80 Kč za hodinu. Při uzávěrce hospodářského roku je člen povinen si případný rozdíl v neodpracovaných hodinách doplatit.
 • Brigádnická povinnost pro mládež 15 – 18 let ve výši 10 hodin.
 • Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeny ženy, důchodci starší 65 let včetně a invalidé, držitelé průkazek ZTP, ZTTP
 • Zájemci o členství v MO předloží řádně vyplněnou přihlášku a osobně se představí výboru MO.
 • Vydání povolenky nově přijatému členu je podmíněno zaplacením, nebo odpracováním stanovených brigádnických hodin za minulý rok a úspěšným absolvováním základního školení.
 • Vydání územních povolenek zdarma těm členům, kteří v kalendářním roce odpracují nejméně 60 brigádnických hodin potvrzených úsekářem, včetně důchodců.
 • Poplatky: - členská známka pro ženy 300,- Kč; 100,- Kč hradí organizace

      - zápisné 300,- Kč; včetně poplatků za legitimaci

 • Povolenky pro členy MO se budou prodávat v uvedených termínech (prosinec, leden, únor)

a po výborových schůzích.        

Zpět