Upozornění na dodržování rybářského řádu

19.05.2015 07:19

Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do povolenky k lovu,

do které uvede datum, číslo revíru, druh ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavcích 2 a 3 (kapr, štika, candát, bolen, sumec a lososovité ryby) zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody.

Nutno zaznamenat každou rybu zvlášť na řádek.

Jiří Ulrich

Zpět