Ukončení lovu ryb v revíru 441 068 Světlík

10.02.2012 15:19

Od 10. října 2011 platí úplný zákaz lovu ryb v revíru č. 441 068 SVĚTLÍK. Od tohoto termínu bude snižována hladina vody v rybníce. Žádáme všechny případné návštěvníky plánovaného výlovu (29. 10.), aby vozidla ponechali v obci H. Podluží (před žel. přejezdem) a nekomplikovali dopravu ryb po úzké příjezdové cestě. Dále žádáme všechny diváky, aby respektovali vymezení pro ně vyhrazeného prostoru a nenarušovali práce na výlovu. Za pochopení děkujeme.

Zpět