Povodně vážně poškodily ČRS severních Čech

23.08.2010 16:57

Povodně ze začátku srpna způsobily na mnohých místech našeho regionu vážné škody. Došlo k protržení hrází několika rybníků, menšímu poškození mnoho dalších rybníků, vyplavení obsádek, těžké poškození koryt vodních toků a decimování společenstev ryb v nich. Několik místních organizací bylo poškozeno zaplavením rybářských domů, sádek, líhní, rybochovných zařízení, zničením vybavení pro činnost MO jak hospodářskou, administrativní, tak napři. i vybavení pro činnost mládeže. Zničeno bylo také několik vozidel ČRS. Škody vznikly v chovných vodách i v revírech. Opravy a zmírnění následků škod si vyžádají mnoho finančních prostředků, velké úsilí a také hodně času. Nyní probíhá stále základní úklid a začínají se hlásit rámcové odhady škod. Věříme, že majetek, který nebyl či nemohl být pojištěný, bude částečně obnovován z podpory státních mechanismů, a že bude věnována dostatečná pomoc i pro obnovu funkce poškozených rybníků. V každém případě však bude třeba zajistit také interní podporu v rámci ČRS, o jejíž formě budou jednat naše kompetentní orgány. Nejvíce poškozeny byly MO Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Žandov, ale další škody vznikly u celé řady jiných MO zejména v okresech Liberec, Česká Lípa a Děčín. Protože aktuální pracovní pomoc v poškozených MO není dostatečná, žádáme všechny ochotné členy ČRS, aby ve svých MO nabídli svou pomoc a podíleli se v rámci svých možností na likvidaci následků povodní!

Zpět