Povodeň na Kamenici a Chřibské Kamenici

14.06.2010 17:14

Přívalový déšť, který ve středu 9. června přišel s bouřkou na Českokamenicko, způsobil ohromující vlnu vody, která se prohnala Pavlininým údolím od Studeného k Jetřichovicím a u Srbské Kamenice se spojila s jinou vlnou procházející řekou Kamenicí od Č. Kamenice a jejího přítoku Bílého potoka z těžce zasažené obce Kunratice. Voda smetla mostky, strhala stromy, převrátila tuny dnového sedimentu a kamenů, zlikvidovala rybí přechod u Jetřichovic a způsobila další četné škody. A co ryby? Před měsícem, přesně 4. května bylo na Chřibskou Kamenici a Kamenici vysazeno 120 tisíc kusů plůdku lososa. Investované finanční prostředky a naše práce tak přišla vniveč a příroda opět předvedla na svých součástech, jak snadno umí zmarnit lidské pachtění, třebaže je konáno v ušlechtilém záměru. 

Zpět