Plán schůzí a odevzdání povolenek

13.12.2017 20:03

Plán schůzí ČRS, z. s., MO Horní Podluží na rok 2018

Výborové schůze: 9. ledna, 6. února, 6. března, 3. dubna, 15. května, 5. června,
3. července, 7. srpna, 4. září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince
Výborové schůze se konají vždy od 18 hod. v „HOPO“ Horní Podluží.
Členská schůze: 7. dubna 2018 – výroční členská schůze
Členská schůze se koná od 14,00 hod. v restauraci „U Vleku“ Horní Podluží.

Termíny odevzdání, prodej povolenek a členských známek

13. 1. 2018 odevzdání pstruhových, mimopstruhových
povolenek a prodej čl. známek a povolenek

9 - 11 hodin ve Varnsdorfu „U Rudolfa“
14 - 16 hodin v Horním Podluží „HOPO“

24. 3. 2018 prodej čl. známek a povolenek
v 9 - 12 hodin ve Varnsdorfu „U Rudolfa“

Na příští rok jsou zdraženy členské známky na 500 Kč. Podrobný ceník známek, povolenek a státních lístků je na www.crsusti.cz
Zpět