Nejmenší lovná míra úhoře říčního pro rok 2010

07.04.2010 12:54

 

Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných

druhů ryb v rybářském revíru

[K § 13 odst. 11 písm. c) zákona]

 

(2) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

r) úhoř říční (Anguilla anguilla) 45 cm, 50 cm

 

(3) Nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v pstruhovém rybářském revíru jsou:

o) úhoř říční (Anguilla anguilla) 50 cm

 

Účinnost vyhlášky ode dne vyhlášení 13. 1. 2010, vyjma lovné míry úhoře na P vodách a přílohy tj. tabulek o hlášení chovu ryb a evidence hospodářského výsledku v revíru, kdy je účinnost od 1. 1. 2011.

Zpět