Čištění Nechanické přehrady 2010

22.04.2010 10:21

Vážení přátelé,

dne 8.5.2009 se uskuteční již 3. ročník čištění břehů Nechranické přehrady.

Oblasti čistění břehů budou pod obcemi: Poláky, Vadkovice Malé Krhovice a Vikletice. Tuto akci pořádá ČRS SÚS Ústí n.L ve spolupráci s Povodím Ohře, s.p., městem Kadaň, obcemi Chbany a Březno.

Cílem této akce je odstranit naplavené nečistoty, plastový a jiný tuhý odpad, který znečišťuje prostředí a brání rybářskému a rekreačnímu využití.

Tímto oslovujeme a žádáme o účast na akci rybáře, chataře, příznivce vodních sportů, ale i ostatní, kteří chodí do přírody jen relaxovat a není jim lhostejný stav životního prostředí.

Sraz a prezence bude 8.5.2010 v obci Poláky  na návsi v 7:00.

Pracovní pomůcky, nářadí a občerstvení zajištěno.

Zpět