14. březen - Mezinárodní den akcí proti přehradám a pro řeky, vodu a život

14.03.2011 12:21

 

Při příležitosti Mezinárodního dne akcí proti přehradám a pro řeky, vodu a život a v souvislosti se záměrem vybudování plavebního stupně na Labi u Děčína vyjadřujeme k tomuto záměru své stanovisko.

Český rybářský svaz jako uživatel rybářských revírů na Labi a jeho přítocích nesouhlasí s výstavbou plavebního stupně u Děčína. Negativní dopady této stavby velmi výrazně převýší nejistá pozitiva pro lodní dopravu a ekonomiku státu. Tyto stavby nejvíce poškozují populace nesmírně cenných lososů a úhořů, ale i řadu dalších druhů říčních ryb. Právě výstavbou plavebního stupně Děčín dojde ke ztrátě cenných a ojedinělých trdlišť v ústí Ploučnice, která jsou životně důležitá pro přirozenou reprodukci. Stejně tak by došlo k likvidaci příbřežních proudných mělkých prostor důležitých pro jikry a mladé rybky. Jez u Děčína by nesporně významně snížil druhovou pestrost rybího společenstva dotčené části řeky, a to v nejbohatším úseku Labe z celé jeho trasy na našem území. Plavebním stupněm by byl přerušen biokoridor Evropského významu důležitý pro migrace ryb mezi Severním mořem a říčními systémy ČR a Německa. Rybí přechody jsou vždy jen částečnou kompenzací a nelze je považovat z hlediska tahu ryb řekou za řešení problému vybudované bariéry. Přehrazení řeky je vždy důvodem poškození citlivých vazeb říčního ekosystému, vede k narušení obnovitelnosti biocenózy a k zásadnímu snížení variability biotopů. Německá část řeky v celé délce je už v dnešní době pro migrující ryby průchodná. Navrácení lososa atlantského na území ČR má celospolečensky významný přínos a případná stavba stupně u Děčína tento projekt významně omezí a poškodí. Stavba stupně u Děčína by významně znehodnotila více než 10 let úsilí a spolupráce českých i německých rybářů, podporované i státními institucemi ČR i Německa, jehož výsledkem je v současnosti už prokazatelný výskyt lososa v českých řekách Labi, Kamenici, Ploučnici a Ohři.

Je nesmírně smutné, že chyby člověka z minulého století, které způsobily, že Labe je ve značné své délce více kanálem než řekou nevedou ani dnes k moudrému ocenění přírodního bohatství a převládnout má technokratické pojetí. S tímto navrhovaným řešením splavnosti Labe ČRS kategoricky nesouhlasí a vyzývá veřejnost, aby se výhradami rybářů, ochránců přírody a všech odpůrců stavby zabývala a vyjádřila svůj postoj k předmětné pochybné investici v naší zemi a za naše peníze.

 

zdroj

Zpět