Zpravodaj č. 15 - 2009

07.04.2010 13:48


Místní organizace ČRS Horní Podluží

 

 www.volny.cz/rybarihp/                                             říjen 2009

 

Zprávy o činnosti:

 

·        členská základna        v roce 2008                       k říjnu 2009

                                         203 mužů                         206 mužů

                                           10 žen                               11 žen

                                             7 členů do 18 let                5 členů do 18 let

                                           19 dětí do 15 let                21 dětí do 15 let

                                         239 celkem                     243 celkem

·        správce webových stránek

pan Janošek telefon: 412 370 838

                                 mobil: 602 354 389

                                 e-mail: reality@reality-janosek.cz

·        v naší organizaci pracuje 11 členů RS

·        uspořádán Dětský den – účast 18 dětí

·        naše družstva se zúčastnila závodů v LRU o pohár Šluknovského výběžku, kde obsadila - dospělí:  5. a 6. místo
              - děti:        2. a 3. místo

  • na velmi dobré úrovni je úklid sportovních revírů Velký rybník a Světlík
  • úprava rybářského práva v přírodních rezervacích Velký rybník a Světlík – omezení od 16. 3. do 30. 6. ve vyznačených úsecích z důvodu ochrany ptactva v době hnízdění
  • Od 27. 9. 2008 platí nové stanovy a od 6. 11. 2008 nový jednací řád
  • veškerá činnost na Velkém rybníku a Světlíku je konzultována s Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí
  • zakoupen počítač, tiskárna  pro hospodáře a připojení k internetu
  • uzavřena smlouva s ředitelem ZŠ Dolní Podluží o pronájmu tělocvičny pro rybářský kroužek
  • ve výboru skončil ze zdravotních důvodů Milan Ulrich, místo něho kooptován Michal Dubovecký

 

 

Zarybňovací plán – plnění v r. 2008

 

 

Kapr

Lín

Candát

Bílá ryba

Štika

plán ks

skuteč.

plnění%

plán ks

skuteč.

plnění %

plán ks

skuteč.

plnění  %

plán ks

skuteč.

plnění%

plán ks

skuteč.

plnění%

Světlík

2000

3658

183

1500

2600

173

500

1300

260

2000

0

0

0

0

0

V. rybník

4000

4359

109

1000

0

0

2000

2000

100

5000

0

0

0

0

0


Úlovky našich členů v roce 2008

Mimopstruhové povolenky        vydáno 197 ks (přepočet)                                                             Celkový úlovek 3 007 ks ryb o hmotnosti 4 179,5 kg.

                                                   Průměrný úlovek na 1 povolenku je 15 ks o váze 21 kg.

                                                   (v SÚS jsme v úlovcích  ks na povolenku na 4. místě)

                                             

 

Pstruhové povolenky                 vydáno 15,5 ks (přepočet)                                                              Celkový úlovek 462 ks ryb o hmotnosti 155,4 kg.

                                                   Průměrný úlovek na 1 povolenku je 29 ks o váze 10 kg.

                                                   (v SÚS jsme v úlovcích  ks na povolenku na 4. místě)

 

 

Úlovky na revírech v roce 2008

 

Druh ryby

Světlík

Velký rybník

 

ks

kg

ks

kg

Kapr

2 048

3 848,2

2 547

5 118,7

Lín

267

80,1

30

11,2

Cejn

314

102,7

888

200,4

Tloušť

 

 

1

2,0

Okoun

24

7,3

4

1,2

Podoustev

 

 

 

 

Štika

29

64,1

25

38,5

Candát

7

15,8

20

37

Sumec

2

12,5

1

4,1

Úhoř

17

16,8

33

18,9

Bolen

 

 

2

3,8

Amur

 

 

2

3,4

Karas

1

1,5

2

1,2

Ostatní

131

8,6

14

3,2

Celkem

2 840

4 157,6

3 569

5 443,6

 

Informace

 

Ø      V roce 2008 bylo v Severočeském územním svazu 30 858 členů.

(+329 členů, pátý rok kolem 30 tisíc)

Ø      Zkoušky pro nové členy, kteří žádají poprvé o státní rybářský lístek, jsou v sobotu 5. 12. 2009 od 9 hodin ve Varnsdorfu „U Rudolfa“.

Ø      Termíny odevzdání, výdej povolenek a členských známek jsou :

 

       5. 12. 2009 odevzdání pstruhových povolenek, mimopstruhových povolenek a     prodej čl. známek a povolenek

       v 9 – 11 hodin ve Varnsdorfu „U Rudolfa“

       v 14 – 15 hodin v Horním Podluží – penzion Jana

 

       9. 1. 2010 odevzdání mimopstruhových povolenek a prodej čl. známek a povolenek

 27. 2. 2010 prodej čl. známek a povolenek

 

vždy v 9 - 11 hodin ve Varnsdorfu „U Rudolfa“

              v 14 – 16 hodin v Horním Podluží - penzion Jana

              (dorostenci pouze v Horním Podluží)

 

Ø      U nových členských legitimací je nutno zapsat trvalé bydliště do dalších záznamů organizace (informace č.3/2008)

 

Ø      Upozornění na nejčastější porušení předpisů (Jednací řád ČRS platný od 6. 11. 2008)

 

Porušení předpisů:

Opatření:

nezaplacení členského příspěvku do konce února běžného roku

členství zrušeno (není třeba rozhodovat; vyplývá ze stanov)

neodevzdání povolenky s přehledem o úlovcích ve stanovené době

nevydání povolenky (nejde o kárné opatření; není třeba rozhodovat)

 

Pro zachování členství postačí zaplacení pravidelného peněžního příspěvku (členské známky), popř. mimořádného členského příspěvku schvalovaného Republikovým sněmem (mimořádné známky). Tomuto členovi nemůže být vydána povolenka k rybolovu. MO, jíž je členem, vyznačí tuto skutečnost do jeho členské legitimace v rubrice „Záznam o výdeji povolenky“ příslušným rokem a slovy „bez povolenky“.

 

Informace o naší organizaci se mohou zájemci dozvědět ve vývěsních skříňkách umístěných v Horním Podluží, Varnsdorfu, na rybníku Světlík a Velkém rybníku. Dále na webových stránkách a výborových schůzích.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět