Usnesení výroční členské schůze MO ČRS Horní Podluží

27.03.2014 11:02

Usnesení výroční členské schůze MO ČRS Horní Podluží

ze dne 22. března 2014

 

Výroční členská schůze ukládá:

·        Uskutečnit 1 členskou schůzi za rok.                               Zodpovídá: výbor MO

·        Pravidelně 1x za měsíc svolat schůzi výboru MO.              Zodpovídá: předseda MO

·        Dodržovat termíny hlášení a požadavků Severočeského územního svazu, státních orgánů apod., které zajišťují řádný chod celé organizace.

                                                                                                          Zodpovídá: jednatel MO

·        Udržovat kontakty s organizacemi Šluknovského výběžku, případně s dalšími MO k vzájemné spolupráci.                                                                                                                                                 Zodpovídá: výbor MO

·        Zorganizovat Den dětí.                                                     Zodpovídá: vedoucí mládeže

·        Zúčastnit se soutěže v lovu ryb udicí „O putovní pohár organizací Šluknovského výběžku“.                                                                                                            Zodpovídá: výbor MO

·        Zajistit proškolení a přezkoušení žadatelů o první státní rybářský lístek v dohodnutém termínu. Termíny nahlásit pověřeným orgánům.                                                                                                      Zodpovídá: Marvan Petr

 

Výroční členská schůze schvaluje:

·        Zprávu o činnosti organizace za rok 2013

·        Zprávu hospodáře a plán na rok 2014

·        Účetní zprávu o hospodaření za rok 2013 a rozpočet na rok 2014

·        Zprávu vedoucího RS

·        Zprávu mandátové komise

·        Brigádnická povinnost pro člena je 20 hodin. Člen může tuto povinnost nahradit zaplacením v částce 80 Kč za hodinu. Při uzávěrce hospodářského roku je člen povinen si případný rozdíl v neodpracovaných hodinách doplatit.

·        Brigádnická povinnost pro mládež 15 – 18 let ve výši 10 hodin.

·        Od brigádnické povinnosti jsou osvobozeny ženy, důchodci starší 65 let včetně a invalidé, držitelé průkazek ZTP, ZTTP

·        Zájemci o členství v MO předloží řádně vyplněnou přihlášku a osobně se představí výboru MO.

·        Vydání povolenky nově přijatému členu je podmíněno zaplacením, nebo odpracováním stanovených brigádnických hodin za minulý rok a úspěšným absolvováním základního školení.

·        Vydání územních povolenek zdarma těm členům, kteří v kalendářním roce odpracují nejméně 60 brigádnických hodin potvrzených úsekářem, včetně důchodců.

·        Poplatky: - členská známka pro ženy 400,- Kč; organizace nebude přispívat

·                         - zápisné 300,- Kč; včetně poplatků za legitimaci

·        Povolenky pro členy MO se budou prodávat v uvedených termínech (prosinec, leden, únor), po výborových schůzích a dle dohody.

·        Předsedu organizace Mgr. Jiřího Ulricha, výbor MO a delegáty na konferenci dle kandidátky

·        Návrh pro zastupování naší organizace SÚS při jednání s krajským úřadem o rozšíření lovných míst na Velkém rybníku v jarních měsících

.         

Výroční členská schůze bere na vědomí:

·        Zprávu dozorčí komise za rok 2013

Zpět