Revíry vyřazené povodní z provozu

23.08.2010 16:56

S ohledem na vážné poškození hrází několika rybníků tvořících rybářské revíry byly tyto revíry dočasně vyřazeny ze své funkce.

Jedná se o revíry:

441 095 Markvartický rybník v Podještědí - MO Jablonné v Podještědí

441 097 Panenský rybník -  MO Frýdlant

441 055 Smědá 1, podrevír č. 4 Tongrunt -  MO Frýdlant

Zejména rybáře ze vzdálenějších míst upozorňujeme, že povodní bylo těžce poškozeno mnoho revírů na vodních tocích, a to vod mimosptruhových i pstruhových. Z těch nejvíce zatížených řek lze uvést Smědou, Lužickou Nisu, Ploučnici, Kamenici, Chřibskou Kamenici, Křinici, Mandavu, Svitávku a další.

Zpět