Na Berounce se budou stavět nové rybí přechody

04.02.2016 13:00

 

Z jednání zástupců ČRS s podnikem Povodí Vltavy, s. p., vyplynulo, že Povodí plánuje vybudovat sérii rybích přechodů na dosud migračně neprostupných jezech na dolní Berounce. Již v minulém roce započala stavba rybího přechodu na nejníže postaveném jezu v Černošicích. Zatímco stavba zdejšího jezového tělesa bude pokračovat i letos na jaře, rybí přechod je prakticky hotový a již zde můžeme očekávat první rybí návštěvníky. Nyní se bude testovat a případně se budou ladit některé jeho parametry tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám migrujících ryb.  

                Zcela nové rybí přechody můžeme očekávat na jezech v Mokropsech, Dobřichovicích, Řevnicích, Zadní Třebani a možná i v Karlštejně. Zvolená koncepce rybích přechodů je podobná, podle plánu budou vedle sebe umístěny vždy rybí přechod a propust pro vodáky, aby byl zajištěn dostatečně silný proud vody, který bude lákat okolo plující ryby ke vstupu do rybího přechodu.

                Jak jsme se dozvěděli, na některých jezech nebude možné vybudovat rybí přechod v místě, kde by to bylo z pohledu rybí migrace ideální. Berounka totiž stále figuruje na seznamu řek určených ke splavnění pro lodní dopravu. I když je realizace takového záměru (naštěstí) zatím v nedohlednu, stačí to k tomu, aby Ředitelství vodních cest blokovalo výstavbu rybího přechodu v místech, kde by měl správně stát. Lodě mají i výhledově přednost a rybí přechody musí plánované plavební dráze vyklidit cestu.

                Inu, někdo by se měl zamyslet hlavou: kapitán lodi asi nebude mít problém najít vjezd do plavební komory, ale značku „přikázaný směr plavání“, kterou by ryby respektovaly, zatím nikdo nevymyslel. Nezbývá tedy, než doufat, že příroda je dostatečně mocná a ryby vstup do rybího přechodu přeci jen naleznou…

Pavel Vrána

Zpět