Markvartický rybník v Podještědí

12.05.2010 21:44

Revír č. 441 095 Markvartický rybník v Podještědí byl pro rok 2010 vyjmut ze soupisu revírů, protože byla plánována oprava rybníka. Ta se posunula na podzimní období a proto je lov ryb v revíru zatím dále umožněn až do oznámení ukončení výkonu rybářského práva.

Vymezení přístupu k lovu:

od chatky u hráze směrem ke stavidlu, až 100 m za Zdislavinu studánku (úsek je označen cedulemi). Lov na soukromém pozemku nebo na pozemku nepřístupném z veřejné komunikace je zakázán! Zákaz odstavení vozidel na hrázi rybníka!

 

zdroj https://www.crsusti.cz/cs/aktuality

Zpět