Lov 24 hod. denně v roce 2010

12.05.2010 21:46

Pro rok 2010 podal ČRS SÚS Ústí n. L. žádost o lov ryb 24 hod. denně pouze pro revír 441 043 ú. n. Nechranice. Žádost bude projednávat Ministerstvo zemědělství ČR a jeho rozhodnutí ve věci lze očekávat začátkem června. V případě povolení výjimky pro celodenní lov v roce 2010 na výše uvedeném revíru bude rozsah platnosti opět od 16. června do 31. srpna.

Pro revír Labe 9 již předmětná výjimka požadována není, protože přílišný rybářský tlak na tento revír způsobil řadu negativních dopadů jak pro rybářskou stráž, činnost ČRS MO Litoměřice, tak i pro společenstvo ryb v revíru. MO se proto vyjádřila k dalšímu pokračování výjimky nesouhlasně a VÚS toto stanovisko plně akceptoval.

O výjimku pro 24 hod. lov neprojevují zájem ani jiné MO z obav o neúměrný tlak rybářské veřejnosti, která se koncentruje na takový revír.

Ministerstvo zemědělství stanovilo striktní podmínku omezeného počtu revírů, kde lze výjimku aplikovat a proto nepřichází v úvahu zavedení plošné platnosti celodenního lovu ryb v letním období, jak je často rybáři navrhováno a diskutováno.

 

zdoj https://www.crsusti.cz/cs/aktuality

Zpět