Lipan míří zpět do našich vod

26.05.2015 21:10

Ve dnech 28. – 30. 4. 2015 se uskutečnila akce s názvem „Lipan míří zpět do našich vod“, kterou pořádal Český rybářský svaz, z.s., Severočeský územní svaz ve spolupráci se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Záměrem této akce je podpora lipana podhorního, jehož stavy v našich tocích klesají vlivem různých negativních faktorů, jakými jsou například rybožraví predátoři, malé vodní elektrárny, migrační překážky, regulace vodních toků, znečištění, likvidace reprodukce schopných ryb a mnohé další. Ve smyslu podpory tohoto druhu byla oslovena celá řada základních škol v Ústeckém a Libereckém kraji, kde záměrem bylo seznámení dětí s průběhem života této ryby a větší inklinování dětí k přírodě a životnímu prostředí jako takovému. Děti měly formou soutěže za úkol nakreslit obrázek lipana podhorního a nejlepší z nich byli vyhlášeni a odměněni hodnotnými cenami od SČVK, včetně dárků ČRS pro žáky i pro školy a dárek od Střední rybářské školy Vodňany. Na závěr akce si každý žák mohl zkusit odborný test zaměřený na lipana podhorního a vypustit jedince lipana do řeky. Další část vysazování se uskuteční na podzim tohoto roku. 

 

ZDROJ: ČRS ÚSTÍ NAD LABEM

Zpět