Jarní distribuce ryb do rybářských revírů

26.05.2015 21:09

V půlce měsíce března byly odstartovány jarní distribuce ryb do pstruhových i mimopstruhových rybářských revírů.

Do naší největší Severočeské údolní nádrže Nechranice bylo vysazeno 12.000 kg kapra obecného a do dalších nádrží i řek bylo prozatím vysazeno téměř 40.000 kg kapra obecného (1-1,2 kg/ks), 1 000 kg amura bílého (1,5 kg/ks) a 3 000 kg lína obecného (0,3 kg/ks).

Před zahájením pstruhové sezony bylo zakoupeno, rozvezeno a vysazeno do rybářských revírů 3.430 ks pstruhů duhových a celkové hmotnosti 1.200 kg. Jarní roček lipana podhorního o velikosti 15 cm byl vysazen o celkovém počtu 3.900 kusů, ale další vysazování tohoto cenného druhu bude v dalších dnech intenzivně pokračovat a následovat bude také vysazení tržní velikosti sivena amerického do vhodných lokalit (vyšší kyselost vody).

Zarybnění rybářských revírů bude nadále kontinuálně probíhat v širším zastoupení druhů dle zarybňovacích plánů, přes jarní a letní období až do podzimu. Navíc by mělo být opět vysazeno významné množství úhoře říčního v kategorii monté a odkrmeného úhoře.

Věříme, že zarybnění našich revírů, které při lovu ryb navštívíte, bude v průběhu sezóny kvalitní, a proto přejeme Petrův zdar. 

Zpět